SALARISVERWERKING

– (Online) salarisverwerking per maand, 4 weken of kwartaal;

– Digitale rapportering met behulp van betaalstaat, salarisspecificaties, loonjournaalpost;

– Door ons bouwspecialisme is het mogelijk de loonkosten van de medewerkers per projecten/of kostenplaats te rapporteren.
Per loontijdvak en per medewerker kunnen de werkelijke loonkosten worden bewaakt;

– Elektronische salaris- en tijdspaarfondsbetalingen (PAIN-bestand), loonaangifte Belastingdienst, bedrijfstakorganisaties, verzekeraars en Tijdspaarfonds;

– Eindejaarsverwerking.

PERSONEELSADMINISTRATIE

– Digitaal personeelsdossier;

– Opstellen van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten;

– Personeelsmutaties, salarisopgaven en declaraties aan bedrijfstakorganisaties, pensioenverzekeraar, arbodienst, verzuim- en WIA verzekeraar;

– Offerteaanvragen verzuim- en WIA-verzekeringen;

– Verzuim- en verlofregistratie;

– Ziek- en herstelmeldingen;

– Correspondentie instanties.

SALARISADVIES

– Opbouw, inrichten en begeleiden bij personeelsdossiers;

– Personeelsmanagement, arbeidsrecht, cao-, sociaal- en fiscaal terrein;

– Proforma salaris- en loonkostenberekeningen;

– Werkkostenregeling;

– Loonkostensubsidies (premiekorting ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten);

– Arbeidsongeschiktheidsvraagstukken;

– Functionering en beoordeling personeel;

– Huishoudelijke- en bedrijfsreglementen.