Klachtenprocedure

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht.

In dergelijke situaties kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van ons kantoor. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken, bij voorkeur schriftelijk met behulp van het klachtenformulier. De klacht wordt ontvangen en vertrouwelijk en serieus behandeld door het managementteam van ons kantoor.

Over uw klacht wordt binnen één week met u contact opgenomen door een lid van ons  managementteam. In het behandelingstraject zoeken wij zo goed mogelijk naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Wij streven er naar uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en zonodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.