RAPPORTAGES

– Samenstellen van jaarrekeningen;

– Opstellen of beoordelen van tussentijdse (management) rapportages;

– Verzorgen van prognoses en begrotingen;

– Het verzorgen van deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel;

– Financieringsaanvragen;

– Ondernemingsplannen;

– De accountant verklaart!

– Specimen-exemplaar van een samenstellingsverklaring;

ADMINISTRATIEVE- EN FISCALE DIENSTVERLENING

– Verzorgen, controleren en begeleiden van de financiële administratie (intern, extern en online);

– Verzorgen van crediteurenbetalingen en incasso debiteuren;

– Verzorgen en versturen van verkoopfacturen;

– Begeleiding bij controles door Belastingdienst of bedrijfstakorganisatie;

– Opzetten van de administratieve organisatie en interne beheersing;

– Investeringsanalyses;

– Inkomstenbelasting;

– Vennootschapsbelasting;

– Omzetbelasting;

ADVISERING

– Ondersteunen bij de opzet van de administratieve organisatie;

– Adviezen op het gebied van financiële vastlegging;

– Bedrijfseconomische adviezen;

– Aan- en verkoopbegeleiding onderneming(en);

– Bedrijfsopvolging;

– Begeleiden bij investerings- en financieringsvraagstukken;

– Fungeren als sparringpartner voor de ondernemer en management;

– Fiscale planning en procedures;

– Belastingbesparende maatregelen;

– Opstellen van overeenkomsten (huurovereenkomsten, managementovereenkomsten,  financieringsovereenkomsten etc.)