BEZWAAR MAKEN TEGEN 25% BIJTELLING AUTO?

De bijtellingspercentages voor nieuwe auto’s zijn met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. Het algemene bijtellingspercentage is gewijzigd van 25% naar 22%. Dat geldt uitsluitend voor auto’s met een eerste tenaamstelling vanaf 1 januari 2017 en roept de vraag op: Is deze wijziging discriminerend en kan tegen de bijtelling van 25% bezwaar worden gemaakt?

Bijtelling auto van de zaak vanaf 2017

Sinds 1 januari 2017 is het bijtellingspercentage 4% voor elektrische auto’s (geen CO2-uitstoot) en voor alle andere auto’s is het percentage 22%. Deze percentages gelden alleen voor nieuwe auto’s waarvan de eerste tenaamstelling 1 januari 2017 of later is. Voor auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 1 januari 2017 met een lager bijtellingspercentage dan 25% is de overgangsregeling van toepassing (60-maandenregeling). Het lagere bijtellingspercentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode start vanaf de eerste dag van de maand ná de maand waarin de datum van de eerste tenaamstelling valt. Na afloop van de 60 maanden moet het bijtellingspercentage opnieuw worden bepaald volgens de normen die dan gelden. Indien een lager percentage dan niet meer van toepassing is, geldt ook bij deze auto’s de 25% bijtelling.

Is de nieuwe regeling voor de auto van de zaak discriminerend?

Mag de wijziging zomaar worden doorgevoerd en is het discriminerend? Zowel werkgever als werknemer kunnen hiertegen bezwaar aantekenen. Vanzelfsprekend kunnen wij u van nadere informatie voorzien bij het maken van een juiste afweging of behulpzaam zijn bij het verzorgen van een bezwaarschrift. Indien u hierover vragen heeft, vernemen wij het graag.

Geen reactie's

Geef een reactie