ACTIVERINGSCODE VIA BELASTINGDIENST

Zoals u wellicht al weet, maken wij bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting ieder jaar (mede) gebruik van de gegevens uit de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). De belastingdienst kan de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte aan ons ter beschikking stellen, indien u akkoord bent. De gegevens betreffen onder andere het loon, banksaldi, de WOZ-waarde van de woning en hypotheekgegevens. Het inlezen vereenvoudigt het aangifteproces en geeft ons ook de mogelijkheid te controleren of alle gegevens, waarover de Belastingdienst beschikt, ook door u zijn aangeleverd.

Wij hebben een verzoek bij de belastingdienst ingediend om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte aan ons te verstrekken. De belastingdienst zal naar aanleiding van ons verzoek u een formulier sturen genaamd ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’. Hierop staat een activatiecode waarbij u ons kunt machtigen om gebruik te maken van de VIA.

Wat moet u doen
Indien u wenst dat wij de gegevens uit de VIA mogen ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het machtigingsformulier met de activatiecode per post of per e-mail toe te sturen. Graag ontvangen wij de activeringscode zo spoedig mogelijk. Als wij de activatiecode niet (tijdig) van u ontvangen, dan worden de gegevens in de vooraf ingevulde aangifte niet aan ons verstrekt en kunnen wij uw gegevens niet inlezen en de genoemde afstemmingen niet verzorgen. Wij zullen uw aangifte dan verzorgen op de gebruikelijke wijze. Dit is echter minder efficiënt.

Uiteraard is het mogelijk om de toestemming op elk moment in te trekken. Mocht u omtrent de activeringscode VIA nog vragen hebben, vernemen wij het graag.

Geen reactie's

Geef een reactie